Kadra Niepublicznych Żłobków Horyzont:

Marta Ślosorz: współwłaścicielka i dyrektor żłobka w Katowicach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Już od najmłodszych lat marzyła o pracy z dziećmi. Swoje marzenia rozpoczęła realizować już w latach młodzieńczych, co potwierdza wybór liceum, o profilu socjalnym, a następnie kontynuacja nauki na studiach pedagogicznych. Swoje zamiłowanie oraz doświadczenie w pracy z dziećmi pogłębiała poprzez praktyki w Hospicjum, Domu Dziecka, Świetlicy Środowiskowej, Szkole Podstawowej oraz podczas wyjazdów wakacyjnych, jako wychowawca kolonijny. Od listopada 2010 roku do czerwca 2011 roku była wolontariuszką Stowarzyszenia Wiosna, gdzie pełniła rolę tutora i kolidera. Przez dwa lata była nianią dla małej Asi. Ponadto ukończyła liczne kursy m.in: Kurs na wychowawcę kolonijnego, sposoby radzenia sobie ze stresem w kontakcie z dzieckiem, „Zaburzenia lękowe. Diagnoza i terapia, wybrane zagadnienia”. Prywatnie miłośniczka ciekawej literatury.