Najważniejszy obowiązek wobec dzieci, to dać im szczęście."

                                                              — Alen Baxton

 

Żłobek przynależący do Centrum Rozwoju Rodziny Horyzont, jest miejscem, które będzie zastępować ciepły dom dzieciom, których rodzice są aktywni zawodowo. Szczęśliwe dzieciństwo stanowi fundament w dalszej fazie życia jednostki, dlatego też pragniemy, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola miały beztroskie, radosne, szczęśliwe i pełne przygód dzieciństwo.

Nasza placówka powstała z myślą o zapewnieniu najmłodszym dzieciom opieki i edukacji, wspieraniu ich rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego, w atmosferze zabawy, uśmiechu i radości.

Nasz żłobek łączy w sobie miejsce profesjonalnej opieki dla dziecka od 1 roku życia do 3 r.ż., gdzie w pełni zaspokajane są jego potrzeby: bezpieczeństwa, poznawania świata, kontaktu emocjonalnego oraz rozwoju. W przyjaznej i domowej atmosferze dzieci wprowadzane są w świat samodzielności i współpracy w grupie

W naszej placówce zatrudniamy profesjonalnych opiekunów - ludzi z pasją, którzy wspierają nas w misji tworzenia miejsca, przyjaznego każdemu dziecku. W żłobku staramy się stwarzać dzieciom warunki do rozwijania indywidualnych talentów oraz kontaktu z rówieśnikami. Wykorzystujemy do tego innowacyjne metody pracy z dziećmi.

Każdy dzień w żłobku jest INNY! Podczas pobytu w naszej placówce dzieci mają okazję poznawać świat, odkrywając przy tym jego tajemnice i cuda, uczyć się nowych rzeczy, przeżywać przygody i nowe doświadczenia. Praca z dziećmi w Horyzoncie opiera się na DZIENNYM PLANIE DNIA co pozwala dziecku na stopniowe budowanie pojęcia czasu, uczenie się planowania i organizacji , a nade wszystko wpływa na poczucie bezpieczeństwa.

 Kilka pytań Rodziców:

Dlaczego oprócz czesnego, trzeba płacić w Horyzoncie jeszcze za wyżywienie?

- Kwota czesnego jest przeznaczona na opiekę dziecka. Za zajęcia dla dziecka, opłaty lokalowe, wynagrodzenie dla wychowawczyń, natomiast cała kwota za wyżywienie przekazywane jest firmie cateringowej, która przywozi jedzonko, dlatego nie jest ona wliczana w nasze czesne.

Dlaczego opłaty za żłobek są dużo wyższe od opłat za zwykłe przedszkole?

W żłobku na grupę dzieci przypada wiele więcej opiekunek, niż na taką samą ilościowo grupę w przedszkolu. Bowiem zakres poświęconej uwagi również musi być większy dla dzieci w wieku żłobkowym, niż przedszkolnym. Dlatego opłaty są wyższe.

Jaką mam pewność, że moje dziecko będzie bezpieczne w żłobku Horyzont?

Opiekę nad dziećmi sprawują opiekunki- właścicielki oraz w pełni wykwalifikowane ciocie-opiekunki, które z zamiłowania do dzieci od lat uczą się i podnoszą kwalifikacje w pedagogice i psychologii.  Czy wyobrażacie sobie Państwo, aby ktokolwiek uczył się o rozwoju, psychice, emocjach, potrzebach dziecka, a nie czuł do dzieci miłości? Po za tym, nad pracą naszego żłobka czuwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Urząd Miasta w Katowicach. To są bardzo poważne instytucje. ;-)

Czy założenie i prowadzenie żłobka to prosta sprawa i każdy może to robić?

Aby założyć żłobek potrzeba sprostać niesamowicie wielu wymaganiom. Począwszy od znalezienia odpowiedniego lokalu, poprzez sprostanie wszelkim wymaganiom z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367). Kolejno, pozostaje spełnić wszelkie wymagania z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Po spełnieniu wszelkich wymagań z obu tych dokumentów należy złożyć podanie do Urzędu Miasta, aby żłobek mógł zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. My możemy się pochwalić, że mimo wielu trudnych i pracowitych miesięcy, przeszłyśmy całą tę biurokratyczną drogę i nasz żłobek został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, co oznacza, że spełnia wszelkie restrykcyjne wymagania i jest w pełni przygotowany na przyjęcie dzieci.