CENNIK ŻŁOBKA W KATOWICACH (cennik od 1.01.2018 do 31.12.2018)  

OPŁATA ADMINISTRACYJNA – 350 zł (jednorazowo)

CZESNE -        400 ZŁ

WYŻYWIENIE,  ZAJĘCIA DODATKOWE -     350 ZŁ

*Dla dzieci zamieszkałych na terenie Katowic- pobyt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice

 

CENNIK ŻŁOBKA W IMIELINIE (cennik od 1.01.2018 do 31.12.2018)

OPŁATA ADMINISTRACYJNA – 350 zł (jednorazowo)

CZESNE-   900 ZŁ

WYŻYWIENIE - 10,50 ZŁ (stawka dzienna)

Zajęcia dodatkowe i opieka psychologa: dla dzieci uczęszczających do naszego żłobka opłata finansowana z środków pozyskanych z projektów

*Pobyt dzieci w żłobku, jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Imielin w kwocie 250 zł iw 2018 roku czesne wynosi 650 zł

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Cena czesnego obejmuje:
- zajęcia intelektualne,
- zajęcia umuzykalniające,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia ruchowe,
- zajęcia czytelnicze

OPŁATA ADMINISTRACYJNA OBEJMUJE:
- zapewnienie miejsca dziecku w placówce w danym roku szkolnym,
- materiały plastyczne,
- ubezpieczenie dziecka NNW,
- wyprawka startowa: nocnik, 2 pieluszki, śliniaczek, ręczniczek, łyżeczka do karmienia.

 

 

j